Ejerskifte

Elgaard Partners tilbyder, at modne virksomheder til ejerskifte gennem at sikre, at de er i topform og kan dokumentere realistiske budgetter, kundekartoteker, medarbejdere og kompetencer, forpligtelser og fremtidige aftaler.

Elgaard Partners tilbyder at bistå med at finde egnede køb eller salg.

Elgaard Partners tilbyder at styre den vanskelige proces, det er at gennemgå et ejerskifte

Ejerskifte har mange former: Køb af virksomhed, salg af virksomhed, fusion, fission, overtagelse, frasalg eller generationsskifte.

Alt for mange af den slags ejerskifter giver ikke den gevinst, der var tilsigtet – hverken for sælger eller for køber. I mange tilfælde går det helt galt, hvor ikke alene gevinsterne udebliver, men der bliver tale om tab og konflikter mellem parterne.

Årsagerne er som regel, at skiftet ikke har været ordentligt forberedt, og/eller at selve processen ikke har været gennemført og styret godt nok.

Elgaard Partners har en lang praktisk erfaring – både som ledere og ejere og som rådgivere, hvilket gør, at vi er i stand til at styre processen sikkert igennem til glæde for såvel køber som sælger.

Elgaard Partners ApS | CVR: 32079873 | Farimagsvej 69, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: +45 55776989