Konsortiedannelser

Elgaard Partners tilbyder at stå i spidsen for dannelsen af partnerskaber og konsortier mv., der kan fremme de deltagende virksomheder muligheder for vækst, fremgang og indtjening sammen såvel som hver for sig.

I stort set alle de mange store offentlige anlægsarbejder, der sættes i gang i disse år, stilles der krav om, at de virksomheder, der kan komme i betragtning til at udføre større eller mindre dele af opgaverne, slutter sig sammen i konsortier – eller danner større virksomheder, der kan løse opgaverne.

Prækvalificering er ofte uundgåelig. Det indebærer dokumentation af kompetencer til at løfte opgaverne, erfaring, personale, økonomi og organisation mv.

Mange virksomhederne har baggrunden for at blive prækvalificeret, men har ikke dokumentationen på plads.

Og endnu flere er for små til at komme i betragtning til at gøre sig gældende.

Imidlertid er der mange muligheder for at danne partnerskaber, konsortier mv. med andre virksomheder, så de tilsammen kan gøre sig gældende til at byde på opgaver i Femern Bælt, sygehusbyggerier, jernbaneprojekter mv.

At danne sådanne partnerskaber og konsortier indebærer imidlertid, at man skal igennem mange af de samme discipliner, som man skal ved fusioner og overtagelser, men de er som regel lidt mindre forpligtende. Til gengæld åbner de et hav af muligheder for vækst, fremgang og indtjening for deltagerne.

Elgaard har stået i spidsen for – og står i spidsen for – adskillige konsortiedannelser og dannelse af partnerskaber mellem virksomheder.

Elgaard Partners ApS | CVR: 32079873 | Farimagsvej 69, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: +45 55776989