Tilfredshedsundersøgelser

Elgaard Partners tilbyder at give virksomheden ny viden om, hvordan den kan opnå vækst, fremgang og indtjening via ny information om, hvor tilfredse kunder og samarbejdspartnere er med virksomheden, samt hvordan den bedre kan skabe værdi for sine kunder og samarbejdspartnere og dermed også for sig selv.

Mange virksomheder og institutioner tror, at de ved, hvad det er hos dem, der virkelig skaber værdi for deres kunder og samarbejdspartnere.

Men det viser sig, at det ofte er helt andre elementer i ”værdikæden”, der egentlig skaber værdien end det, virksomheden tror, det er. Den egentlige værdiskabelse findes ofte i et kompliceret samspil mellem produktion, ydelser, systemer, bestemte personale- eller ledelseskompetencer, salg, særlige serviceydelser eller andet.

At få eksakt viden herom er guld værd for en virksomhed eller en institution. Heri findes nemlig kimen til fremtidig udvikling og indtjening og grundlaget for at kunne distancere sig fra konkurrenterne.

I alle tilfælde gælder det, at de reaktioner, der kommer fra kunder og samarbejdspartnere, når en virksomhed gennemfører en vel tilrettelagt tilfredshedsundersøgelse, i sig selv er positiv – især når den gennemføres af en professionel og uvildig instans.

Ikke mindst gælder det for virksomheder og institutioner, som samarbejder med offentlige instanser som kunder og/eller samarbejdspartnere, at hvis man kan dokumentere effekten af indsatsen, står man godt i forhold til næste opgave.

Elgaard Partners gennemfører tilfredshedsundersøgelser o.l. ud fra en professionel tilgang og med udgangspunkt i den enkelte virksomheds værdier og mål.

Elgaard Partners ApS | CVR: 32079873 | Farimagsvej 69, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: +45 55776989